Bli kjent med kuldelinjenHvor brukes det?Hvor brukes det?Hvor brukes det?Hvor brukes det?Hvor brukes det?Hvor brukes det?

Bli kjent med kuldelinjen

Her finner du svar på det du lurer på

Hvor brukes det?

Kulde- og varmepumpeteknikk er overalt

Hvor brukes det?

Kjøleteknikk holder maten frisk

Hvor brukes det?

Klimaanlegg

Hvor brukes det?

Serverparker

Hvor brukes det?

STRESSTESTING AV UTSTYR FOR MILITÆR- OG FLYINDUSTRIEN

server
Studieforløp

For å bli kuldemontør må du først gå ett år med elektro (VG1 Elektro) eller teknologi og…

Read More >
C
Yrkesmuligheter

Utdannelse innenfor kulde- og varmepumpeteknikk gir et bredt spekter av muligheter.

Du kan jobbe med alt fra store…

Read More >
Industriarbeider_kuldemontør_ill
Hva gjør en kuldemontør?

Kuldemontører monterer, utfører service og vedlikehold på alle typer kulde- og varmepumpeanlegg. Kjøleanlegg finnes over alt i samfunnet,…

Read More >
46974edej9p44yj
Kontakt oss
Read More >
Bransjeforeningen støtter kuldeutdaningen