Bli kjent med kuldeutdanningen

Her finner du det du trenger å vite for bli kuldemontør

Et bredt spekter av muligheter..

Utdannelse innenfor kulde- og varmepumpeteknikk

Utdannelse innenfor kulde- og varmepumpeteknikk gir et bredt spekter av muligheter.

Du kan jobbe med alt fra store industrianlegg til små varmepumper. Du kan montere eller utføre service. Jobben vil innebefatte både mekanikk og elektro. Du vil kunne jobbe på sjø eller land.

Mulighetene er mange.

Studieretningen gir deg muligheten til å jobbe innenfor mange yrker. Eksempler kan være montør, tekniker, maskinist, prosjektleder, konsulent, teknisk selger, produktutvikler eller energirådgiver.

Les mer om yrkesmuligheter

Studieløpet for utdannelsen

For å bli kuldemontør må du ta ett år med elektro (VG1 Elektro) eller teknologi og industriell produksjon (VG1 TIP). Deretter kan du søke deg over på linjen for kulde- og varmepumpeteknikk (VG2). Utdannelsen spenner seg fra montør til mastergrad.

Les mer om studieforløp

Hva gjør en kuldemontør?

Kuldemontører monterer, utfører service og vedlikehold på alle typer kulde- og varmepumpeanlegg. Kjøleanlegg finnes over alt i samfunnet, blant annet i butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.

Les mer om yrket