Yrkesmuligheter

Hva gjør en kuldemontør?

Kuldemontører monterer, utfører service og vedlikehold på alle typer kulde- og varmepumpeanlegg. Kjøleanlegg finnes over alt i samfunnet, blant annet i butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.

Ofte stilte spørsmål

Samme lønnsnivå som sammenlignbare fagarbeidere, men med stor mulighet til å tjene mye mer pga. vaktordninger, overtid og reising. De som opparbeider kunnskaper nok til å ta overordnet ansvar for bygging av større anlegg, kan tjene betydelig mer.